Прочитајте го нашиот најнов ФТ #Став бр. 54 за Предлог-Буџетот за 2022 година. Достапен е во секцијата ФТ Став, на следниот линк.