Polio Plus 1Полио Плус, поддржан од програмата Цивика мобилитас и Балканската независна мрежа на организации на лица со хендикеп (БИДФ), во соработка со Македонското здружение на млади правници, во рамки на проект поддржан од Фондација отворено општество Будимпешта, на 12-ти мај 2016 година организираа работилница „Препознавање на дискриминација врз основа на хендикеп“.

Polio Plus 1

 

Работилницата беше организирана по повод европската недела за независно живеење на лицата со хендикеп, а е дел од редовните и континуирани програмски активности на Полио Плус насочени кон подигнувањето на свеста, знаењата и вештините на лицата со хендикеп.

Polio Plus 2

 

Препознавањето на дискриминацијата врз основа на хендикеп од самите лица со хендикеп е многу важен чекор кон понатамошното остварување на правата на овие лица. На оваа работилница обучувачите им го претставија концептот на недискриминација кон лицата со хендикеп, на лицата со хендикеп. Лицата со хендикеп – учесници на оваа работилница стекнаа практични знаења околу препознавањето на најчестите форми на дискриминација во македонското општество: непристапни и недостапни градби, околина и јавни површини за непречено движење на лицата со хендикеп, сегрегирано образование во „специјални“ училишта за овие лица, сегрегирано вработување во „заштитни“ фирми, како и системска и законска дискриминација во повеќе сфери на живеењето.