Анализата за „Правна рамка и институционални форми за заштита на потрошувачите во финансиски услуги“, погледнете ја ТУКА.