0e2482c8cbПовик за студиска посета Датуми: 02-06 Јули 2017 Студиската посета ќе биде 4 дневна активност која ќе се соберат вкупно 24 млади луѓе од преку-граничната област преку која учесниците ќе имат можност да посетат успешни социјалните претприемачи во регионот и ќе им се даде можност да научат директно од искуството на овие веќе основани претпријатија, како и да се запознаат …