Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ упати реакција до членовите на Комититетот за права на детето при ООН, до меѓународните организации и мрежи за заштита на правата на детето, до амбасадите и медиумите во врска со затворањето на партнерската организација The Agenda the Child Association и уште 375 граѓански организации во Турција. Реакцијата е подолу.

До Членовите на Комитетот за правата на детето при ООН, до меѓународните организации и мрежи за заштита на правата на детето, до амбасадите, до медиумите.

Предмет: Поддршка и солидарност за The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği) од Турција и сите други 375 граѓански организации кои се забранети и затворени во Турција
 
Почитувани,
Со ова обраќање ја изразуваме нашата загриженост и огорченост за затворањето на 375 граѓански организации во Турција. Една од нив е и The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği) од Турција која е партнерска граѓанска организација на Првата детска амбасада во светот Меѓаши и која исто така ги штити и застапува детските права. Активностите на The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği) се прекинати од страна на Турската влада за период од 3 месеци почнувајќи од 11.11.2016 година.
 
Првата детска амбасада во светот Меѓаши како меѓународна организација чија мисија е застапување и заштита на правата на детето како и зајакнување на граѓанското движење за правата на децата, дава целосна поддршка за продолжување на работата на The Agenda the Child Association од Турција (Gündem Çocuk Derneği). Воедно и итно бараме од турските власи да ја преиспитаат оваа одлука, да ја повлечат забраната за The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği).
 
Ова барање и информација за потешкотиите кои ги има The Agenda the Child Association ќе биде проследено до сите Европски и светски мрежи за заштита на детските права во кои Првата детска амбасада во светот Меѓаши членува, како и до сите надлежни институции, сите тела на Обединетите нации, до амбасадаите во Република Македонија, Комитетот за заштита на детски права, како и домашните и светските медиуми.
 
Во солидарност со нашата партнерска организација од Турција, заедно продолжуваме во оваа борба за одбрана на достоинството, дигнитетот и работата на The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği) и сите други 375 граѓански организации кои се затворени! Секое дете е важно и секое дете заслужува да има некој што ќе го подигне гласот за него, ќе ги штити неговите права, а тоа денес не е можно без организации каква што е The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği)!
 
Во прилог следуваат обраќањето на The Agenda of the Child Association со барање за поддршка и солдидарност и написи во печат во Турција за оваа органзиација.
Написи: 1, 2, 3
 
М-р Драги Змијанац Директор и основач на Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ