Погледнете ја најновата видео истражувачка сторија на Рурална Коалиција изработена како дел од годишниот план за работа на организацијата, а поддржан од Civica Mobilitas.

Во сторијата говориме за најгорливиот проблем со кој што се соочуваат земјоделците секоја сезона кога доаѓа наплив на земјоделските производи, а тоа е откупот и цената, но исто така предлагаме и можни решенија за зголемување на конкурентноста на земјоделските производи чија што важност и неопходност се увиде особено во периодот на Ковид кризата .

Согласно податоците на Државниот завод за статистика во првиот квартал имаме зголемен извоз на свежо овошје и зеленчук и тоа за повеќе од 35% во однос на истиот период минатата година, но тоа се должи пред се на зголемената вредност, односно цена на земјоделските производи како резултат на ефектите од пост-Ковид состојбата кај нас и во светот.

Целта на ваквите видео стории е да се подигне свеста кај пошироката јавност за предизвиците со кои што се соочува секторот земјоделство и рурален развој, но и да поттикне активност кај локалната заедница и останатите засегнати страни да придонесат кон надминување на ваквите предизвици преку нивна дкиректна инволвираност во процесите, но и да ја подигнат свеста кај институциите да ги вклучат СИТЕ засегнати страни во процесите на креирање на политики и донесување на јавни одлуки.