На 21.01.2021 година со почеток во 11 часот се одржа онлајн дискусија на тема Јавните финансии на општините и Ковид-19 во Северна Македонија: Импликации и планови.

На дискусијата говореа претставници од Центарот за економски анализи Марјан Николов и Весна Гарванлиева и претставници од општините Гази Баба, Кисела Вода и Гостивар пренесувајќи ги нивните лични искуства со влијанието на Ковид-19 врз локалните финансии.

Целта на оваа дискусија беа импликациите врз јавните финансии на општините, искуствата во 2020 година како и идните планови и очекувања за следниот период.

Агенда——-