Obuka na PHV disemenatoriНа 13 и 14 јануари беше реализирана обука за новите 45 дисеминатори во рамките на Националната програма Црвен крст во акција – Промоција на хумани вредности.

Во ова година овие дисеминатори ќе обучаат 1200 младинци од целата држава, кои по период од два месеци ќе изработуваат мали проекти за добробит на заедница. Младите ќе ја сменат својата дневна рутина и слободното време ќе го користат на организиран начин.

Obuka na PHV disemenatori 2

Програмата ги опфаќа младите од различни националности и создава поквалитетен комуникациски канал, преку кој се создават услови за градење на интеркултурно општество. Во период од два месеци ќе се спроведат вкупно 150 обуки, дисеминациски тренинг, обука за изработка на малите проекти како и начин за документирање на истите. Младите ќе се здобијат и со потребни активни знаења кои преку активен пристап ќе го претворат во мали проекти за доброрбит на заедницата, преку кои ќе им се помогне на околу 3000 лица.