НЛБ Банка АД Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа.

Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека НЛБ Банка АД Скопје е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека посветено се грижи за задоволството на потрошувачите во сите области на делувањетo.

Сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ се доделува заради исполнетоста на критериумите во шест одделни области кои се битни за потрошувачите, а се однесуваат на: обезбедување точни, недвосмислени, разбирливи и навремени информации, примена на чесни пазарни практики, овозможена комуникација и пристап кон банката за различни категории лица, воспоставен систем за одговорно управување со поплаки од потрошувачите, како и едукација на потрошувачите и развој на финансиската писменост.

„Задоволство ни е да го поздравиме пристапувањето на НЛБ Банка АД Скопје  кон процесот на сертификација. Во сите наведени области банката ги исполни условите и се стекна со сертификатот – Фер Финансиски услуги за потрошувачите. Сертификатот ја верификува обврзаноста на НЛБ Банка АД Скопје  да негува примерен однос кон потрошувачите, а со тоа да придонесе кон нивната доверба и задоволство,“ изјави претседателката на ОПМ д-р Маријана Лончар Велкова.

NLB_Banka-OPM-620x330