Нашата извршна директорка Blagica Beba Petreski е избрана за Истражувачки соработник на PEP – Partnership for Economic Policy со седишта во Квебек, Канада и Најроби, Кенија, помеѓу 28 избрани кандидати од земјите во развој ширум светот.
Истражувачките соработници придонесуваат кон активностите на ПЕП преку #научно менторирање, обука, истражување, настани за економските политики, меѓународни конференции, публикации и советување.
Finance Think беше соработник-грантист на ПЕП во два наврати во последната деценија. Изборот на Благица, во високо-компетитивен процес, е резултат на долгорочната плодна соработка и #интернационализацијата на нашата работа.

The post Нашата Благица Петрески стана Истражувачки соработник на ПЕП first appeared on Finance Think.

The post Нашата Благица Петрески стана Истражувачки соработник на ПЕП appeared first on Finance Think.