🔍 Наодите од петте анализи за родово-одговорно буџетирање во општините беа презентирани на интерна средба со UN Women Skopje и претставници на Општините: ВелесЃорче Петров, Кочани, Свети Николе, Велес.

📅 Наскоро ќе бидат јавно достапни и ќе може да ги погледнете деталите.

🎯 Овие истражувања беа развиени од страна на Фајнанс тинк – Институт за економски истражувања и политики, во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида

The post Наодите од анализите за родово-одговорно буџетирање пред Општините appeared first on Finance Think.