newmansФондацијата Голдилокс Стејт во следните 12 месеци ќе го имплементира проектот “Мобилен OneStop Кариерен Центар” во 26 општини во Република Македонија со цел да ги зголеми капацитетите на младите и жените и да им помогне да развијат вештини за вработување и самовработување и да допринесе за зголемен економски и бизнис развој во сите 8 плански региони во земјата. Проектот ќе …