Младите од општина Кривогаштани денес спроведоа акција со која повикаа на ИТНА заложба за формирање на Локален младински совет.

Младите испратија порака дека е потребно младинско учество во пракса, а не само на хартија и дека постоењето на Младински совет е право, а не привилегија.

Акцијата беше поттикната од млади од општина Кривогаштани кои беа дел од работилницата за младински креативен активизам во Велес организирана од Хелсиншкиот комитет за човекови права, а поддршка дадоа голем број млади лица од општина Кривогаштани.

Иницијативата има за цел да овозможи учество на младите во процесите на носење одлуки кои нив ги засегаат на локално ниво, како и нивна зголемена активност во подобрување на животот во локалната заедница.

Со формирање на Локалниот младински совет во општината младите добиваат загарантиран канал за комуникација со локалните власти, се осигуруваат дека ќе се слушне нивниот глас и активно се вклучуваат во развој на локалната заедница од перспектива на младите и идните генерации.

Локалните креативни акции предводени од млади се организирани во рамките на проектот  „Видливи, здружени и гласни- Акција за еднаквост и недискриминација преку учество и мултисекторска соработка” поддржан од програмата Цивика мобилитас.