На СОС телефонот во текот на целата 2016 година се регистрирани 82 контакти за вкупно 111 деца жртви или потенцијални жртви каде постои сомневање за можно кршење на детските права и за кои е потребна одредена помош. Овие податоци беа презентирани денес на прес конференцијата на Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ што се одржа во ЕУ Инфо центарот во Скопје. Податоците се дел од извештајот на СОС телефонот за деца и млади кој содржи и статистички податоци, заклучоци и препораки за подобрување на состојбата со правата на децата во Република Македонија како и согледувања од работата на СОС телефонот за деца и млади.

Megjashi 0122017

Според Драги Змијанац, директорот на „Меѓаши“, прекршување на правата на децата при бракоразводни постапки, семејното насилство и питачењето, односно искористувањето на детскиот труд се најчести форми на прекршување на детските права пријавени на СОС телефонот за деца и млади минатата година. „Најкарактеристични се податоците за 33 деца кои биле потенцијални жртви на прекршување на правото при бракоразводна постапка. Имаме 21 пријава за деца кои се пожалиле дека се потенцијални жртви на семејно насилство. Во дадениот период имаме 11 дојави за деца кои питачаи и се жртви на експлоатација на нивниот труд“, рече Змијанац.

Megjashi 0122017 2

Координаторот на СОС детскиот телефон Ангела Маневска рече дека од вкупно 82 јавувачи, само 5 се деца, а останатите 77 се возрасни лица од кои 3 анонимни и 4 правни лица. „Според возраста на децата чии права се прекршени 46 се на возраст од 6 до 16 години. Од 0 до 5 години има 16 деца, од 14 до 18 има 12, а за 37 деца возраста е непозната. Според етничката припадност од македонска се 54, албанска 3, ромска 7 и непозната за 47 деца. Според нивниот пол машки се 42, женски 37, а непознато е за 32 деца жртви“, рече Маневска. Таа истакна и дека има информации за 6 деца за кои постои сомнеж за сексуална злоупотреба од страна на близок или познаник на детето, а загрижувачки е тоа што оваа година според податоците на „Меѓаши“ постои и сомнеж за сексуална злоупотреба од страна на малолетни деца.

Змијанац повика за помош од операторите за хармонизација на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 со европскиот шестцифрен број за помош и поддршка на деца и млади 116 111 и бројот 116 000. Во текот на 2016 година сервисот за директна помош и материјална поддршка го искористиле 138 граѓани што живеат на работ на сиромаштија и се имаат 475 пати обратено и добиени помош од Детската амбасада Меѓаши.

СОС телефонот за деца и млади функционира 23 години и досега на него се регистрирани вкупно 20.537 повици.