Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ на 24 април 2017 година одржа прес-конференција по повод одбележувањето на 25 годишниот јубилеј од своето постоење.

Коле Ангеловски, амбасадор на „Меѓаши“, на денешната конференција ги сумираше најзначајните достигнувања од работата на организацијата во изминатите 25 години. Помагајќи ги децата и нивните права, оваа организација поминала низ воени кризи, но и низ мирнодопски ситуации, секогаш со максимална посветеност и реализација на проекти кои суштински ги подобриле правата на децата.

„Сметам дека граѓаните нè препознаваат како бескомпромисни борци  кои секогаш се спротивставуваат на било која државна институција и структура кога постои неправда и кршење на елементарни права на детето. Нашата борба се однесува на вклучување на сите деца во задолжителниот образовен систем и задолжителното предучилишно образование за да нема злоупотреба на децата и нивниот труд, бидејќи тие стануваат жртва како на државата, така и на своите родители.“ – изјави Драги Змијанац, основач и претседател на „Меѓаши“.

Во своето 25 годишно работење, Амбасадата може да се пофали со одговор на 21.000 повици упатени кон линијата за поддршка. Таа со своите активности придонесе во развивањето и јакнењето на граѓанската свест за детските права. Успешно го руши молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе вакви случаи и директно ангажирајќи се за воспоставување поефикасни механизми за заштита на децата.

„Меѓаши“ во моментов активно поддржува иницијатива на неформална група граѓани за чист воздух, иницијатива за децата да имаат право да ги дознаат своите биолошки родители и иницијатива за децата да ги остварат своите права предвидени во сите меѓународни конвенции и закони за здравствена заштита.

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас. За повеќе информации околу ова, можете да го погледнете нивниот профил.