Домаќинскиот дух  и гостопримството најдобро „дише“ преку македонската жена. Тоа беше идејата водилка кога се креираше првото издание на водичот „Слоу Фуд гостилници 2021“. Уште од самото појавување на водичот, многумина ни го упатија прашањето која е дамата на корицата и кој е нејзиниот автор? 

Повеќе за ова прочитајте -> Кој ја краси корицата на првиот водич „Слоу Фуд гостилници 2021“?