Ја објавивме збирката аналитички извештаи ,,Диjагностика на општин-ските пазари на труд”

📘 Прочитајте повеќеhttps://bit.ly/32pHIlA