Почитувани,

Здружението Асоцијација Иницијатива за Социјална Промена- ИнСоК Ве известува дека од 01.02.2020 извршната канцеларија ја преместува на ул. Живко Брајкоски бр.15 , Гостивар.

Официјалната адреса за електронска комуникација е: insoc@insoc.org.mk