Прочитајте го Извештајот за спроведени активности за 2020 година од страна на Организација на потрошувачите на Македонија.