Семето-ркулец на животот е носечка тема на третиот број на списанието за училишните активности на Слоу Фуд Македонија, „Полжавче“. Станува збор за списание кое првпат е овјавено во 2020 година во рамките на програмата Слоу Фуд Училишни градини која има за цел подигнување на свеста кај чинителите на образовниот процес.

Повеќе: Излезе третиот број на „Полжавче“