За анкетите, бидејќи нема достапни податоци, прашавме кои се раководители и кои истражувачи се ангажирани за подготовка на методологијата и обработка на резултатите, а бидејќи во двете објави од анкетите на АКСИОС 2017 недостасува податок за начинот на кој се анкетирани испитаниците (теренска анкета, телефонска анкета итн), прашавме и за методологијата. Но, во одговорот од АКСИОС 2017 не е одговорен најголем дел од прашањата, туку се повторува она што го лиферуваше во јавноста како дел од неколкуте штури соопштенија