ФРЛЗ беше една од осумте организации кои заедно со Метаморфозис учестуваа во спроведување на мерење на отвореноста на општините од 1 јуни до 15 јули 2021.

Транспарентноста, совесноста, пристапноста и интегритетот беа четири области на кои беше извршен мониторинг, како и заедничкиот домен присутен во сите-отворените податоци.

Пандемија со КОВИД-19 со која се соочивме уште повеќе ја потенцираше потребата за брзо и ефикасно работење на властите, а со тоа и на локалната самоуправа. Во вакви вонредни услови на  драстични ограничувања во слободата на движење на граѓаните се покажа колку е важна транспарентноста во работењето на единиците на локалната самоуправа.

Истражувањето за 2021 година покажа дека повеќето општини не работат доволно за да ги задоволат стандардите за отвореност. Резултатите во областите укажуваат на тоа дека ЕЛС применуваат  ниски стандарди за консултации, транспарентност, мониторинг и контрола во нивното работење. Иако просечните вредности се ниски, постојат општини што континуираат покажуваат солидни резултати. Општина Штип ја покажа својата отвореност со 39% и е една од 12-те општини кои за прв пат оваа година објавија на своите веб-страници податочни сетови во машински обработлив формат, додека пак целиот Источен регион во под-областа на организациски информации се рангираше на второто место со 50% како и во под-областа мониторинг и евалуација со 13%.

Обработувајќи ги податоците наидовме на многу позитивности и негативности. Многу мал број на општини на своите веб-страни објавуваат детални информации за јавните претпријатија и нивното работење. Меѓутоа резултатите се секаде различни па така можеме да кажеме дека иако просечните вредности се ниски сепак има голем број на општини кој навистина ја покажаа својата отвореност преку податоците на нивната веб-страница и прашалникот одговорен од нивна страна.-изјави Давид од ФРЛЗ.

Во иднина се надеваме на повторна соработка и поголем процент на отвореност на општините. Со самото овозможување граѓаните навремено да ги добиваат соодветните информации од локалните заедници, на начин кој е разбирлив за нив, би придонело за многу подобар резултат кој е лесно достиглив во иднина.

БЕЛЕШКА ЗА УРЕДНИЦИТЕ      

Американскиот народ преку УСАИД има инвестирано повеќе од 830 милиони долари во Северна Македонија од 1993 година досега. УСАИД е водечка меѓународна агенција за развој во светот и двигател кој води до развојни постигнувања. Работата на УСАИД ја унапредува националната безбедност и економскиот просперитет на САД, ја отсликува американската великодушност и на земјите со кои соработува им помага на патот до самостоен и стабилен развој. За повеќе информации за работата на УСАИД во Северна Македонија, посетете ја нашата веб-страница https://www.usaid.gov/north-macedonia и следете нѐ на YouTube, Твитер и Фејсбук.