Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија во соработка со СЕТТИМ Консалтинг организира ИНФО СЕСИИ „Развивање на инвестициски предлог проекти за финансирање од ИПАРД програмата“.

Учесниците на ИНФО сесиите ќе имаат можност да се информираат за процедурата на аплицирање во ИПАРД програмата 2014 – 2020, критериумите за финансирање, како и критериумите и условите кои треба да се исполнат во согласност со националната и ЕУ регулативата.

ИНФо сесиите ќе се одржат според следниот редослед:

Датум Град Локација Адреса
11.05.2017 Битола Дирекција на АПРЗ „Климент Охридски“ бб, Пелагонка II-5/3
16.05.2017 Струмица Регионален центар Струмица „Ленинова“ бб
18.05.2017 Велес Регионален центар Велес – Општина Велес „Панко Брашнаров“ бр. 1
23.05.2017 Штип Регионален центар Штип „Железничка“ бр. 7