Се формираше „Мрежа за подобра легислатива“ составена од десет граѓански организации кои ќе го следат процесот на проценка на влијание од регулативата (ПВР) кога ќе се носат или менуваат законите и ќе ја проценат можноста за вклучување на граѓанските организации. Членките на мрежата во рамки на проектот „ПВР во сенка“ ќе анализираат и како во минатото се спроведуваше оваа постапка која треба да обезбеди носење на добри и долготрајни закони засновани на докази, истражувања и широко учество на сите засегнати групи.

„Во делот на вклучувањето на граѓанските организации, тоа ќе биде преку „Мрежата за подобра легислатива“, но ќе воспоставиме соработка и со други организации кои работат на ова поле. Со проектот предвидени се целни обуки за организациите во насока на ПВР, за застапување и истражување. Ќе имаме работни групи кои ќе работат на конкретни закони и во зависност од планот кој ќе го донесе Владата ќе одбереме закони кои ќе бидат интересни и на кои како граѓански организации ќе спроведеме ПВР, а истото ќе го правиме и на веќе донесени закони кои содржат ПВР“, изјави Ивана Најдоска од ИДСЦС.

Марјан Николов од ЦЕА ја сумираше основната потреба од овој процес за државата и општеството. „Проценката на влијание од регулативата е всушност процес кој овозможува систем кој би требало да обезбеди ефикасност и ефективност на алокација на јавни ресурси. Со проектот би ја поддржале Владата и министерствата во овој сосема едноставен процес бидејќи ПВР е процес на систематичност во работата на една Влада со целата администрација за да се постигнат некои цели во најмал временски период, со најмали трошоци и со цел да се придонесе кон благостостојбата на граѓаните“ .

Гордана Димитровска од Министерството за информатичко општество и администрација – МИОА наведе дека е добро што по неколкумесечна пауза ПВР процесот повторно се враќа на јавната агенда и дека токму тој треба да обезбеди носење одлуки основани на докази, истражувања и факти.

Финални корисници на проектот се граѓаните. Доброто спроведување на ПВР ќе придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, зголемено ниво на законска сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена транспарентност на политичките процеси. Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од граѓанското општество и државните институции.

Проектот го спроведуваат Институтот за демократија – ИДСЦС. Со буџет од ЕУР 332.099 тој е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од ЕУР 298.889, чии активности ќе се имплементираат во период од јануари 2017 до декември 2019 година.

Институтот за демократија– ИДСЦС е институционален грантист, а Центарот за економски анализи– ЦЕА е корисник на специфичен акциски грант од Цивика мобилитас.

[WPSM_AC id=4658]