FN godisno sobranie 142016 1Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингејл“ од Куманово на 28.03.2016 година го одржа годишното собрание на кое беа поканети и учествуваа членови на раководството, на Надзорниот и на Советодавен одбор како и конституенти на организацијата.

FN godisno sobranie 142016 1

Со Собранието претседаваше г-ѓа Адвије Љатифи, претседателката на здружението. Таа го презентираше годишниот извештај на организацијата за 2015 година кој беше едногласно усвоен. Таа ги запозна присутните со активностите што организацијата ќе ги спроведува во 2016 и се задржа на новиот проект што ќе се спроведува во партнерство со Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) од Гостивар. Соработката на двете организации произлезе од заедничките средби, форуми и работилници за вмрежување на Институционалните грантисти на Цивика мобилитас.

Стратегијата за работа 2016-2018 година која беше изработена како дел Повеќегодишниот план на организацијата поддржан од Цивика мобилитас ја презентираше доц. д-р Марјан Младеновски.

FN godisno sobranie 142016 2

Собранието ги изгласа и членовите на Надзорниот и на Советодавен одбор, а потоа присутните разговараа за нови идеи за идни активности на организацијата со кои би влијеле на подобрување на мултиетничките односи во кумановскиот регион. Една од темите за кои разговараа беше и поддршката на жртвите на семејно насилство јавно да проговорат и го искажат својот проблем.