Индекс на буџетска транспарентност 2020-2021

Недостатокот или половичните информации за трошењето на јавните средства од страна на единиците на локална самоуправа во Македонија е “кочница” за постоење на отчетност во едно демократско општество. Ниската свест од потребата за поголема транспарентност на трошењето на јавните средства допринесува до неефикасна алокација на средствата што пак е во интерес на граѓаните и задоволување на нивните потреби.

Фискалната транспарентност на општините во РСМ генерално е подобрена во фискалната 2020-2021 година во однос на изминатите фискални години (2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020).

Во фискалната 2020-2021 година, две општини ги достигнаа максималните индексни поени на индексот на буџетска транспарентност.

Видете повеќе во документот за јавни политики и откријте кои се најтранспарентните општини за 2020-2021 година.

The post Фискална транспарентност на општините во Северна Македонија 2020-2021 appeared first on CEA – Center for Economic Analyses.