16 јули 2022 година ќе остане датум врежан во историјата на Slow Food. На овој ден, движењето на полжави го организираше својот осми меѓународен конгрес во Поленцо: историски момент на длабока промена и регенерација. Чекор силно посакуван од Карло Петрини, кој го основа ова движење пред повеќе од триесет години.

Повеќе: Еди Мукиби е новиот претседател на Slow Food International