Мисијата на нашето социјално претпријатие, успешно преставена на филмско платно.

Нашиот иновативно-алтернативен модел за социјална инклузија, со акцент за развој на вештини и градење на капацитети за интеграција на маргинализираните групи на пазарот на труд и фокус кон еколошки развој, портретиран во документарниот филм „Посеана надеж“, заедно со 15 социјални претпријатија во Р.Македонија, во режија на Костадин Анастасов и директор на фотографија, Фејми Даут.

Успешна долгогодишна приказна, создадена #ЗАЕДНО со штипскиот Универзитет „Гоце Делчев“ и студентите на Технолошко Техничкиот факултет на отсекот “Дизајн и технологија на текстил и облека“, под менторство на нивната професорка Сања Ристески.