Документ за јавна политика од мониторинг на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.01.2020-30.09.2020

Документот дава преглед на трошењата на општината на разбирлив јазик за граѓаните и презентира како се спроведени јавните набавки во наведениот период.

Изготвен е во рамки на проектот Граѓански објектив 2.0, спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондација Отворено општество Македонија.