Оваа година, ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ е заедно со НАРБМ По повод Денот на ретки болести, 28 февруари, во фокусот на кампањата за подигнување на јавната свест ги ставаме родителите на деца со ретка болест. За таа цел ве повикуваме вас, родители, да споделите со нас и…