Нашата мајка Земја е дарежлива и женска: и токму гласот на жената мора да се слушне денес ако сакаме да се придвижиме кон модели кои се отворени за дијалог, емпатија и разбирање, а не за конкуренција и за потчинување  на другиот. 

Да ги слушнеме гласовите на жените кои во земјоделството се посветени на сеење, производство, берба, преработка, подготовка и на крајот хранење.

Повеќе ТУКА.