IPDV obuka 1Институтот за истражување на политики и добро владеење – ИПДВ во рамки на програмата CIVICA Mobilitas, имплементирана oд Македонски Центар за Меѓународна Соработка МЦМС, НИРАС од ДАНСКА и Шведскиот Институт за Јавна администрација (СИПУ) финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) во период од 16-17 Април, во Штип ја реализираше четвртата обука во рамките на проектот “Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија”

IPDV obuka 1 На обуката учествува млади активисти, преставници на различни невладини организации и младински групи, како и студенти од различни етнички групи. Целта на проектот е да придонесе кон поголема етничката соработка и да спречи избивнување на било како конфликт преку промовирање на заеднички дјалог помеѓу младински организации и групи од различно етничко потекло.

IPDV obuka 2

Понатаму проектот има за цел да придонесе кон зајакнување на интер-културанта соработка, преку промовирање на човекови права, етнички права, борба против дискриминацијата, зголемување нa знаењето за етничките митови и стереотипи, едукација за заканите од национализмот со крајна цел кон подобрени меѓуетнички односи.