Zdruzenie na biznis zeni 10102016 1Здружението на бизнис жени (ЗБЖ) со седиште во Скопје, во рамки на проектот „Состојбата на жените во претприемништвото во РМ“, финансиран преку програмата Цивика мобилитас, во периодот јули-септември успешно го заврши првиот дел – квантитативното истражување за состојбата со жените во претприемништвото во РМ, со теренски анкетни активности во следните општини: Куманово, Битола, Тетово, Гостивар, Кичево, Велес, Струмица, Штип, Кавадарци, Дебар, Крушево и град Скопје.

Zdruzenie na biznis zeni 10102016 1

Под супервизија на проектниот тим, локалните истражувачи прибираа и внесуваа податоци и известија за спроведеното. Испитаници се жени и девојки претприемнички, а прибирањето на податоци е теренско.

Здружението во месец септември, исто така, ја заврши и втората фаза – квалитативното истражување. Тоа опфати реализација на директни интервјуа со успешни жени претприемнички од општините: Велес, Битола, Кичево, Куманово, Тетово и Скопје. Во истражувањето беа опфатени вкупно 30 жени претприемнички. Жените ги споделија своите искуства, како и ставовите во однос на сите позитивни и негативни фактори за жените претприемнички во РМ.

Zdruzenie na biznis zeni 10102016 2

Во следната фаза, по финализирање на извештајот ќе бидат лоцирани учесниците за округлите маси, односно на претставници од локалната самоуправа, институции, носители на проекти од тој регион и ГО, поврзани со темата на родови прашања, женско претприемништво или општо-претпримеништво и економија.

Повеќе информации има на https://www.facebook.com/AssociationofBusinessWomenMacedonia/