Оваа анализа е сублимат од реализираните проектни активности од „Ефективен механизам за граѓанско учество“ во периодот од 2018-2021 година и дава осврт на постигнатите резултати, предложениот механизам за успешно граѓанско учество како и заклучоци и препораки. Подготвена е со поддршка Проектот на УСАИД за граѓанско општество.

Ефективен механизам за граѓанско учество – анализа на македонски јазик