Ако претходно ги прашувавме купувачите како треба да изгледа еден е-пазар според нив и што е она што најмногу на една електронска платформа ќе им го привлече вниманието за да купат земјоделски производи,сега се вртиме кон другата страна, односно ги прашуваме и производителите. Како треба да изгледа еден е-пазар и што треба да се направи за да биде колку што е можно поблиску до купувачите?

За таа цел,ќе ве замолиме да издвоите 5 минути од Вашето драгоцено време како производители на храна и да ни го одговорите прашалникот. На таков начин придонесуваат кон креирањето на еден нов виртуелен пазар согласно потребите и на продавачите, но и на купувачите.

Полека но сигурно се крчка првиот локален женски е-пазар… а токму тоа е иницијативата која што вечерва ќе биде промовирана на донаторскиот кружок во организација на Конект.

Линкот за прашалникот го имате тука .

Додека пак линкот за регистрација на донаторскиот кружок за вечер го имате тука .

Заедно да придонесеме кон одржливо локално производство на храна и одржливи локални заедници!

Годишниот план за работа на Рурална Коалиција е поддржан во рамките на програмата на Civica Mobilitas