Биодиверзитетот е насекаде околу нас, а заштитата преку  агроекологија е единственото решение што го имаме за зачувување на локалните заедници, локалната храна и Планетата! „Сега повеќе од кога и да е, ако сакаме да обезбедиме „Добра, Чиста и Правична храна за сите“, потребно е да се започне од биодиверзитетот и да се промени системот.

Многу повеќе прочитајте ТУКА.