Ве покануваме на учество на дванаесетта онлајн работилница организирана од З.Национален ромски центар – Куманово, на тема: „Видови контрацепција и нивна употреба“ со која ќе се дадат информации за видови на контрацепција, информации за нивна употреба за спречување на несакана бременост, нивна употреба во сочувување на сексуалното и репродуктивното здравје, и контрацепцијата како начин да се спречи несакана бременост во функција на планирање на смемејство.

Предавач на оваа онлајн работилница е Д-р Лидија Јовчевска, гинеколог акушер при Општа болница – Куманово.

Активноста е во рамките на проектот „Унапредување на здравствената заштита на Ромките во време на здравствена криза“ финансиран од страна на Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ). Работилницата ќе се одржи онлајн преку ZOOM платформата на 12.10.2021г. (вторник)  со почеток во 18:00 часот.

Заинтересираните може да се пријават на следниот e-mail: musstafowski@nationalromacentrum.org  по што ќе им биде испратена ангенда и покана со линк за приклучување работилницата и агенда.

***

Содржината на оваа веб-страница се одговорност на сопственикот и уредникот и не ги одразуваат ставовите на Фондација отворено општество – Македонија


12-та онлајн работилница на тема „Видови контрацепција и нивна употреба“ was first posted on October 6, 2021 at 10:11 am.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com