На 26 април 2022 од 12 часот во Кино сала – горно училиште Никола Карев.
Ќе дискутираме за можностите за вклучување на жителите од сите населени места во процесот на креирање локални политики.
Настанот е од отворен карактер за сите заинтересирани лица.
Повеќе детали на Finance Think.