Осмиот, и последен за годинава, регионален форум на Цивика мобилитас се одржа на 15 октомври 2015 година во просториите на НУУБ „Св. Климент Охридски“ во Битола и им беше наменет на организациите од пелагонискиот регион.

Присутните го отворија прашањето на одржливоста на проектите на граѓанските организации. За Сајмон Форестер, меѓународен експерт на Цивика мобилитас, тој предизвик е насекаде. „Недостатокот на резултати и одржливост на проектите е поради зависноста од надворешните донатори, и нивните критериуми“, рече Форестер и додаде дека како последица, многу граѓански организации не се поврзани со граѓаните заради чии интереси се воспоставени, се оддалечуваат од реалноста и од вистинските потреби. Тој се осврна на потребата од соработка, што е една од целите на форумите. „Колку повеќе се соработува меѓу граѓанските органзиации, толку повеќе има резултати. Соработка наместо натпревар е клучната насока. Соработката значи да ги делите ресурсите. Во очите на корисниците вие сте пример за солидарност. Соработката овозможува да се развивате заедно разменувајќи ги знаењата.“ 

regionalen forum bitola2

Претставниците на граѓанските организации дискутираа на повеќе теми. Ѕала Бојковска од организацијата Семпер ја потенцираше потребата од сензитирање на професионалците кои работат со жртви на семејно насилство. „Насилството врз жените е застапено во голем процент“, рече Бојковска. „Потребно е акцентот да се стави на препознавање на семејното насилство и во таа насока потребна е поголема соработка со државните институции“. Според Томе Крстевски од Глобал, потребно е да се зборува за криминалот и корупцијата, затоа што се актуелен, голем проблем. „Нарушени институции, корумпирано судство, нарушени човекови права, непримена на законите, нема одговорност кај функционерите на власта, нема слободни медиуми. Никој не сака да зборува за тоа, а тоа е всушност улогата на граѓанското општество“.

regionalen forum bitola3

Во Младинскиот културен центар – Битола размислуваат за тоа како да ги вклучат младите во нивната работа. Сметаат дека луѓето се заситени од сите политички случувања и немаат доверба. Мери Нашоку го потенцираше проблемот со миграциите на младите или интелектуалното опустошување. „Токму луѓето кои се најквалитетни и биле активно вклучени заминуваат во Скопје или надвор од Македонија. Крушево најсериозно се соочува со овој проблем, таму е најалармантно“, рече Нашоку.

Според Илија Балтовски од „За нас се работи“ дел од проблемот лежи и во граѓанските организации. „Ние не сме координирани и затоа е тешко да го кренеме својот кредибилитет. Не ја постигнуваме целта поради која сме основани“, рече Балтовски и ја потенцираше потребата од капацитет за спроведување на активностите. „Нашиот протест резултираше со потпишување на Меморандум за соработка со локалните власти. Но, тој никогаш не се спроведе“.

regionalen forum bitola

Присутните зборуваа и за урбанистичките решенија, учеството на граѓаните во носењето на одлуките поврзани со урбанистичкото планирање и за потребата од иновативни решенија за некои од проблемите.

Во дискусијата за заеднички каузи и акции, се фокусираа на граѓанскиот активизам и заштита од семејно насилство.
Форумот го фасилитираше Даниела Стојанова, национален проектен координатор на Цивика мобилитас.

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрациј (SIPU). Цивика мобилитас обезбедува поддршка за граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество. Спроведувањето започна во октомври 2014 година и ќе трае до 2018 година.