Петнаесет организации се во процес на потпишување на договорите откако беа селектирани и избрани на повикот за акциски грантови на Цивика мобилитас што беше отворен на 22 април 2015 година.

Добитници на грантови се:

dobitnici act

На првиот повик за акциски грантови пристигнаа 113 пријави од организации од повеќето плански региони, активни на локално, регионално, национално и на меѓународно ниво.

Информативната сесија за повикот се одржа во мај и на неа учествуваа над 100 заинтересирани претставници на граѓански организации.