Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на четири мислења, заклучоци и препораки (Opinion Briefs) во однос на прашања кои бараат системско трајно решение за интеграција на Ромите.

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“.

Рокот за доставување на понудите е 05.03.2020

Повеќе информации за повикот можете да најдете на веб страната на ИнСоК:

http://insoc.org.mk/2020/02/27/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d1%80-0828-01-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be/