Агро Фаланга како дел од своите активности предвидени со Програмата за работа за 2017 година, продолжува со набавки на опрема, препарати, храна и друго што е потребно за членовите на здружението.

За пчеларскиот сектор на здружението, компанијата „Фидби Комерц Дооел Охрид” ја даде следната понуда за погачи за прихрана на пчелни семејства во зимскиот период:

 

Feedbee cenovnik

Сите заинтересирани за нарачки да се јават на тел. број 076/ 28 11 88 кај лицето Фросина Трајковска.