Цивика мобилитас ги поканува на информативна сесија   сите организации заинтересирани да поднесат пријава на третиот повик за акциски грантови. Сесијата ќе се одржи на 16 февруари 2021 година со почеток во 11 часот онлајн, преку платформата ZOOM.

Тимот на програмата подетално ќе информира за повикот, за неговите специфики, за очекувањата од грантистите, за тоа кои трошоци се подобни и што содржи пријавата. Во текот на сесијата може да поставите прашања кои ви се наметнале при подготовката на пријавата.

Прашањата можете да ги поставите и пред сесијата на helpdesk@civicamobilitas.mk или за време на информативна сесија.

Повикот за акциски грантови е отворен до 3 март 2021 г.

Линкот за пристапување:
https://us02web.zoom.us/j/89484408357?pwd=Nnk4WURSK2ZJVUl3ZHZHeTExQmpDZz09
Passcode: 509288

info-sesija-akt-06