fbpx
x
Мени
Коалиција на младински организации СЕГА

Коалиција на младински организации СЕГА

Коалиција на младински организации СЕГА
СЕГА
Coalition of youth organizations SEGA
SEGA
2004
Здружение
Зоран Илиески, Извршен Директор
4021004144963
5949084
Цар Самоил, 18
Прилеп
Пелагониски
Зоран Илиески Извршен Директор 078 470 400 zorani@sega.org.mk Моника Илиоска Кантарџиоска Програмски Раководител 077 762 767 monika@sega.org.mk Томислав Гајтаноски Раководител за развој на ресурси 078 470 402 tomislav@sega.org.mk
+38948429390
+38948429390

СЕГА е национална платформа на младински организации посветена на застапување на потребните законски промени како и на поддршка на младински активизам, пристап до информации и учество на младите во активности за решавање на нивните проблеми. СЕГА работи на развивање и примена на младинските политики на локално и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организации со цел активирање на младите и подобрување на условите за нивен личен и професионален развој во Република Северна Македонија.

Прочитајте повеќе:
https://sega.org.mk/en/about-us/about-sega

Владеење на правото

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

28

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација