fbpx
x
Мени
Центар за одржлив развој на заедницата ПРОЦИВИК

Центар за одржлив развој на заедницата ПРОЦИВИК

Центар за одржлив развој на заедницата ПРОЦИВИК
ПРОЦИВИК
Center for sustainable community development PROCIVIC
PROCIVIC
2015
Невладина Организација - Здружение
Садик Абдирахими, директор на организацијата
30220150000408
7013205
Охридска бр.9
ул. Охридска бр.9
Тетово
Полошки
Земри Сулемани, координатор на проекти моб: 070 861 875 ; email: zemrisulemani@hotmail.com
070 712 212

Центар за одржлив развој на заедницата "ПРОЦИВИК" е основана во јануари 2015 година како иницијатива на група на млади луѓе од различни области, каде што преку знаење и пракса во областа да се направи обид во социјалната трансформација и одржлив локален и рурален развој, употребата на обновливите извори на енергeтските ресурси и постигнување на енергетска ефикасност, заштита на културното наследство и животната средина преку развој на заедницата и создавање на добра средина.

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Млади и студенти

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

7

3

Објавено пред 5 годинаи Честитка
Објавено пред 5 годинаи Честитка
Објавено пред 5 годинаи Честитка