fbpx
x
Мени
Здружение за медиумска писменост Планет-М Скопје

Здружение за медиумска писменост Планет-М Скопје

Здружение за медиумска писменост Планет-М Скопје
Планет-М
Association for Media Literacy Planet-M Skopje
2015
здружение на граѓани
Дарко Башески
4057015531114
7088655
Хелсинки 35А, Скопје
Карпош
Скопски
Дарко Башески, Извршен директор, 070222234, d.basheski@giffoni.mk
+38975240070

Визија: преку разни форми на неформално образование да подготви нови генерации на деца и млади како успешни лидери на новите поколенија со подобрена општа состојба на младите и нивна активна вклученост општеството.

Мисијата: промоција на медиумската писменост, образованието, културата, критичко мислење, толеранција, правото и демократијата и како и развивање на истите преку формални и неформални образовни процеси и дејствувања и вклучување на младината во нив.

Стратешки цели на Здружението се да остварува низа можности за развој на младите генерации, стекнувањето на знаење преку метод на неформално образование како и да врши промоција на креативноста на децата и младите и на нивните таленти.

Главна активност: ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА - Филмски фестивал за млади се одржува секоја година во октомври како гранка на најголемиот фестивал за деца и млади Giffoni Experience од Италија.

Владеење на правото

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Друго

Деца

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

Друго

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација