fbpx
x
Мени
З.Г Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметноста и културата- Скопје

З.Г Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметноста и културата- Скопје

З.Г Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметноста и културата- Скопје
Локомотива- Скопје
Lokomotiva civil organization - Centre for New Initiatives in Arts and Culture
Lokomotiva- Skopje
2003
здружение на граѓани
Виолета Качакова- претседател
4030003473458
5742544
Луј Пастер бр.3
Вељко Влаховиќ 20/8 1000 Скопје
Центар
Елена Ристеска Проект координатор Тел: + 389 78 447765 elena.risteska5@gmail.com
02 3245 726

Визија: Локомотива е центар кој овозможува креативна реализација на идеи и критичко промислување, која дејствува како платформа за образование и поддршка на развојот на културата и уметноста заради остварување на прогресивни социо-културни промени во заедницата.

Мисија: Локомотива е граѓанска организација која создава нови можности за креирање, развој и делување на професионалците во полето на современата култура и уметност.Локомотива ова го остварува преку создавање на нови модели на соработка, истражување, застапување за креирање на развојни културни политики на локално, регионално и меѓународно ниво, како и градење на потребните капацитети во заедницата.

Друго

Култура

Развој на граѓанско општество

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација