fbpx
x
Мени
Здружение Асоцијација за демократска иницијатива

Здружение Асоцијација за демократска иницијатива

Здружение Асоцијација за демократска иницијатива
АДИ
Association for Democratic Initiatives
ADI
1994
Здружение
Лулзим Хазири- извршен директор
4007000119180
5460409
ул. Браќа Ѓиноски бр. 61, Гостивар
ул. Борче Јованоски бр. 61, Гостивар
Гостивар
katica@adi.org.mk; lulzim@adi.org.mk tel.042 22 11 00
042221100
042221102

АДИ цели кон демократско и инклузивно општество засновано на еднаквост, недискриминација и почитување на човековите права.

Децентрализација

Друго

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Општини/единици на локална самоуправа

40

30

2015