fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода Скопје

Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода Скопје

Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода Скопје
ЦИВИЛ
CIVIL – Center for Freedom
CIVIL
1999
Здружение
Џабир Дерала - Претседател
4030000389286
5389704
ул. Максим Горки 31/1
ул. Максим Горки 31/1
Центар
Џабир Дерала, претседател, deralla@civil.mk Соња Ефтовска, финансии, civil.mk@gmail.com, 075389697 Горан Наумовски, едукација и мобилизација, gorannaumovski@hotmail.com, Биљана Јордановска, истражување и продукција, bibejordanovska@gmail.com, 075389699
025209176

Цивил – Центар за слобода е организација за човекови права и слободи, мир и контрола на оружјето.

ЦИВИЛ со својот мултидисциплинарен пристап дава важен придонес кон градењето и негувањето на одржлив мир, толеранцијата и ненасилството, презема акции за превенција од конфликти и ефективна контрола на оружјето.

ЦИВИЛ се залага за слобода на изразувањето и придонесува кон развојот на слободните медиуми.

ЦИВИЛ е организација која спроведува долгорочен мониторинг и анализа на изборните процеси и носи препораки за подобрување на изборниот систем.

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Меѓуетнички односи

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

ЛГБТИ

Медиуми

Млади и студенти

300

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација