fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Реактор - истражување во акција Скопје

Здружение на граѓани Реактор - истражување во акција Скопје

Здружение на граѓани Реактор - истражување во акција Скопје
РЕАКТОР Скопје
Reactor - Research in Action
REACTOR
2005
Здружение на граѓани
Марија Башевска, Претседателка
4030005548897
5954096
Ул. Франклин Рузвелт 46 - 2/8, 1000 Скопје
Ул. Франклин Рузвелт 46 - 2/8, 1000 Скопје
Центар
Марија Башевска, Претседателка, 070 306 562, marija@reactor.org.mk
02 3245 536
02 3245 536

Реактор е организација која се занимава со истражувања со цел креирање политики, и основата на сите наши активности е спроведување на истражувања. Земајќи го предвид недостаток на расположливи податоци во процесите на креирање политики на национално ниво, една од главните стратешки цели на Реактор отсекогаш била обезбедување на релевантни, навремени и темелно истражени податоци со цел информирање на политичкиот процес во нашите целни области.

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Здравје и здравствена заштита

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Млади и студенти

Друго

15

1

2015